im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

GIS Day 2018

W dniu 14 listopada 2018 roku uczniowie klasy Ia i Ie, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, uczestniczyli w GIS Day 2018. Gis Day to dzień, w którym w głównych ośrodkach rozwojowych na całym świecie propaguje się idee zastosowań aplikacji i technologii systemów informacji geograficznej ( GIS) w edukacji, nauce i gospodarce. W tym roku odbył się na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podczas wykładów uczniowie dowiedzieli się, że mapy kiedyś służyły głównie do orientacji w terenie. Dziś trudno sobie bez nich wyobrazić efektywnego zarządzania miastem. Dzięki nowoczesnym technologiom, mapy stały się podstawą do podejmowania wielu strategicznych decyzji.

Konferencja odbyła się pod hasłem: „GIS jako platforma współpracy” które nawiązywało do porozumienia, jakie Uniwersytet Jana Kochanowskiego zawarł z miastem Kielce. Jego przedmiotem jest podejmowanie wspólnych prac badawczych, dydaktycznych i wdrożeniowych prowadzących do podnoszenia jakości życia mieszkańców i wykorzystania szans rozwojowych dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii, które w przypadku zarządzania przestrzenią miejską nierozerwalnie związane są z systemami informacji geograficznej (GIS).

Kielce, jako pierwsze polskie miasto uzyskało platynowy certyfikat zgodności z normą ISO 37120 będącej zestawem wskaźników dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miasta. Zrównoważone zarządzanie, w którym trzeba wziąć pod uwagę m.in. takie aspekty jak: edukacja, bezpieczeństwo, finanse, rekreacja czy zdrowie, nie byłoby możliwe bez dostępu do aktualnych danych przestrzennych. Dlatego, Urząd Miasta Kielce rozpoczął wprowadzanie GIS już ponad 10 lat temu. Efektem tych działań są mapy, które pozwalają nie tylko zaplanować inwestycje, przeanalizować sieć dróg czy linii kolejowych, ale też określić zagrożenie powodzią, zbadać poziom hałasu w poszczególnych częściach miasta czy monitorować stan środowiska naturalnego.

O technologiach wykorzystywanych przy zbieraniu takich danych mówił Witold Kuźnicki z MGGP Aero, firmy, która wykonywała na potrzeby Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach m.in. ortofotomapę ze zdjęć lotniczych. –„ Dziś jesteśmy w stanie robić fotografie tak dokładne, że widać na nich nawet spękania nawierzchni. Bez problemu rozpoznamy samochody, pewnie wkrótce będzie dało się identyfikować twarze. Kiedyś można było wykonać fotografować miasta z dokładnością 20 cm, dziś dzięki rozwijającej się technologii, kamerom wielkoformatowym, uzyskujemy zdjęcia o rozdzielczości piksela terenowego dwóch centymetrów. Na pokładzie samolotu instalujemy zaawansowane technologicznie urządzenia, które przewyższają wartość samego samolotu” – mówił prelegent.

Po ciekawych wykładach odbyły się warsztaty komputerowe pt. „Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej” oraz zajęcia terenowe „Gra terenowa - geocaching”, które się naszym uczniom bardzo podobały.

Konferencja wpisała się w światowe obchody dnia poświęconego systemom informacji geograficznej. „GIS Day” w Kielcach odbyło się już po raz dziewiąty, a jego organizatorem był Instytut Geografii, w którym systemy informacji geograficznej wykorzystywane są w pracach badawczych i dydaktyce, już od kilkunastu lat. Konferencji towarzyszyła wystawa "Wybrane atlasy geograficzne z I połowy XX wieku" przygotowana przez Katedrę Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami Politechniki Świętokrzyskiej.

Zaprezentowany program GIS Day 2018 w Kielcach był platformą wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami systemów informacji geograficznej, jak i dobrą okazją dla uczniów do zapoznania się z możliwościami tych technologii.Anna Walas