im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

ZAPRASZAMY

Uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie do zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie

„Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego

i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”

 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Zasady rekrutacji wraz ze wzorami wszystkich wymaganych oświadczeń dostępne są u Dyrektora szkoły. Wypełnione formularze wraz z załącznikami należy składać u wychowawców klas, lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PDF

OŚWIADCZENIE – PDF