im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

DURA LEX SED LEX - ZAJĘCIA WARSZTATOWE W SĄDZIE REJONOWYM W STASZOWIE

16 października 2018 roku młodzież klasy ID i IE naszej szkoły uczestniczyła w obchodach ,,Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie cech i zalet mediacji oraz zachęcenie młodych ludzi do rozwiązywania konfliktów przy pomocy mediatora. Po części teoretycznej, podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę mediatorów i pomagać swoim kolegom w rozwiązywaniu sporów pod fachowym okiem p. Agnieszki Kazimierczak-Godzwon, p. Anny Szulc oraz p. Anny Walas. Warsztaty bardzo spodobały się młodzieży, a zdobyta wiedza pozwoli w przyszłości sprawnie rozwiązywać problemy przy pomocy poznanych technik.

17 października uczniowie klas humanistycznych: ID i II D ponownie udali się do Sądu Rejonowego w Staszowie, aby uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez panią kurator Agatę Smagłowską oraz sędziego pana Łukasza Stępnia. W zajęciach wraz z młodzieżą uczestniczyli profesorowie, wychowawcy klas m.in. pani Maria Szewczyk oraz pani Paulina Mielnik. Zajęcia praktyczne miały na celu przekazanie uczniom szerszej wiedzy na temat przebiegu rozprawy sądowej. Sami uczniowie przybrali togi i odegrali role oskarżonych i sędziów. Adwokatem został uczeń z kl. IID Mateusz Zamiela a ławnikami: Kamila Mysłek wraz z Jakubem Glibowskim. Odpowiedzialną funkcję prokuratora przyjął Jakub Piątek z klasy ID. Proces sądowy dotyczył podżegania do bójki i spowodowania pobicia przez młodych ludzi. W rolę oskarżonych, świadków i poszkodowanego wcielili się uczniowie klasy II D: Norbert Pasternak, Krzysztof Kwieciński, Nikodem Łączkiewicz, Krystian Sobieraj, Katarzyna Karwacka i Jakub Gozdek. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podeszli do przyjętych przez siebie ról, a pozostali uczniowie uważnie śledzili przebieg „procesu”. Na koniec to właśnie oni mieli wydać wyroki na „oskarżonych”. Na zakończenie młodzież wysłuchała wystąpienia p. Łukasza Stępnia, sędziego Sądu Rejonowego w Staszowie, który uzasadnił wydany wyrok oraz wyjaśnił młodzieży wiele innych niuansów pracy sędziów.
Uczniowie długo byli pod wrażeniem przeprowadzonych warsztatów i w drodze powrotnej do szkoły żywo dyskutowali na temat wspaniale przeprowadzonych zajęć. Miejmy nadzieję, że niebawem znów będą mogli uczestniczyć w kolejnych tego typu warsztatach.


tekst: Daria Woźniak, kl. ID, Kamila Mysłek, kl. II D
foto: Maria Szewczyk, Paulina Mielnik