im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W NASZYM LICEUM

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków została zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską i odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie wielu osób z 45 krajów, które wzięły udział w tym wydarzeniu. Dnia 26 września w naszej szkole również obchodzono to wielkie wydarzenie. W tym dniu uczniowie zamiast tradycyjnych lekcji mieli okazję doświadczyć zajęć prowadzonych w wyjątkowy sposób przez nauczycieli języków obcych.
W czasie zajęć z języka angielskiego uczniowie klas pierwszych mogli zgłębić wiedzę na temat życia i twórczości Williama Szekspira. Lekcja była wyjątkowa dzięki filmowi multimedialnemu w języku angielskim, który przedstawiał wczesne lata życia oraz opowiadał o największych dziełach tego znakomitego pisarza. Po obejrzeniu filmu pierwszoklasiści rozwiązywali zadania dotyczące teatru The Globe oraz zostali zachęceni do stworzenia swojej własnej prezentacji multimedialnej dotyczącej losów autora. Lekcje z użyciem filmów multimedialnych w języku angielskim cieszą się popularnością i pokazują, że nauka języka nie musi być nudna.


W klasach drugich natomiast uczniowie mieli okazję wsłuchać się w słowa angielskiej piosenki o miłości i rozwiązywać quizy dotyczące tekstu piosenki. Uczniowie wykonali również szereg ćwiczeń leksykalno - gramatycznych z utrwalaniem czasowników złożonych oraz idiomów. Młodzież chętnie brała aktywny udział w lekcji świętując przy tym dzień języków obcych. Na lekcjach języka niemieckiego uczniowie mieli możliwość wykorzystać ten czas na naukę poprzez zabawę oraz zastosować posiadane umiejętności językowe w praktyce. Uczniowie rozwiązywali quizy internetowe na platformie Kahoot wykorzystując do tego swoje telefony komórkowe.
Uczniowie zostali również zapoznani z platformą Quizlet, dzięki której nauka słówek i zwrotów leksykalnych jest łatwiejsza, szybsza i bardziej efektywna. Na lekcji zorganizowano również wirtualne zawody.

Uczniowie byli podzieleni na grupy i wykorzystując swoje telefony komórkowe i Internet rozwiązywali zadania.
Uczący przekonali się, że dzięki Quizlet można:
• przygotować się na swój sprawdzian w trybie „Ucz się”,
• przypomnieć sobie materiał do testu w trybie „Pisanie”,
• ścigać się z czasem w grze „Dopasowania”,
• uczyć się słownictwa z fiszek;
• zwiększyć wydajność swojej nauki dzięki spersonalizowanym obrazom i dźwiękom.


Lekcje z użyciem aplikacji internetowych cieszą się wśród uczniów popularnością, gdyż zajęcia są ciekawe, dynamiczne, a elementy rywalizacji eliminują z lekcji nudę i rutynę. W czasie lekcji z języka włoskiego uczniowie klasy II d mieli okazję zgłębić wiedzę językową wykorzystując tekst piosenki „Volare”. Ze względu na niezwykłą melodyjność włoskich utworów szybko wpadają słuchaczom w ucho i na długo zapadają w pamięci. Lekcję przeprowadzili profesjonalnie sami licealiści. Po zapoznaniu się z celami i tematem uczniowie wysłuchali kilkakrotnie tej słynnej piosenki. Wsłuchując się w melodię i słowa pięknego wykonania samego autora Domenico Modugno, na swoich kartkach, indywidualnie lub w grupach, mieli za pomocą ekspresji plastycznej wyrazić swoje emocje, jakie wywołuje w nich, wykonywana piosenka. Pojawiały się na ogół ciepłe kolory, niebo, słońce, muzyka i para zakochanych. Później, wymieniając się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami, uczniowie starali się zdefiniować temat i treść wysłuchanego utworu.
Swoje spostrzeżenia zapisali na kartkach. Następnie dostali do analizy językowej tekst piosenki „Volare”. Jakież było zaskoczenie, kiedy, dokonawszy przekładu tekstu na język polski, zauważyli, jak bardzo zbieżne i trafne okazały się ich przypuszczenia. Lekcja zakończyła się wspólnym zaśpiewaniem tego znanego na całym świecie utworu, który uczniowie klasy II d zapamiętają z pewnością na długo. To nie koniec przygód z piosenką. Towarzyszy ona często lekcjom języka włoskiego. Czasem jako materiał ilustrujący nowe zagadnienie z gramatyki oraz często jest okazją do utrwalenia słownictwa.
W tym szczególnym dniu przeprowadzono również lekcję otwartą w języku rosyjskim pt. „Chopin – mój ulubiony kompozytor”. Uczniowie zapoznali się z życiem i twórczością muzyczną Chopina w oparciu o wspomnienia Jarosława Iwaszkiewicza i Bogusława Kaczyńskiego: „Fryderyk Chopin – geniusz muzyczny”. Uczniowie z pomocą słowników polsko-rosyjskich i słowników tematycznych rosyjsko-polskich sporządzili w języku rosyjskim notatkę o Chopinie i jego muzyce. Ilustracje, jako pomoc w przeprowadzeniu lekcji, przedstawiały budynek w Żelazowej Woli i pokój Chopina. Licealiści zapoznali się także z postacią Tomasza Rittera, który w 2018 r. zdobył pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Muzyka Chopina”. Podstawowym celem tego dnia było propagowanie uczenia się języków obcych zarówno w szkole, jak i poza nią oraz promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Artykuł opracowały:
Iwona Poziomek, Maria Szewczyk,
Katarzyna Pierścińska, Maria Pęczek,
Monika Hetko