im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

 

               W roku szkolnym 2018/2019 klasa II „e” Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie  została zakwalifikowana do grona 100 szkół w Polsce realizujących  II edycję „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” .

               Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Absolwenci - ochotnicy, po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Dla młodzieży MON zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.

               Jednostką Wojskową „patronacką” szkoły jest Ośrodek Szkolenia  Poligonowego Wojsk Lądowych  - DĘBA im. płk Jana SZYPOWSKIEGO "Leśnika", w porozumieniu z którym został opracowany DIAGRAM SZKOLENIA. Uczniowie klasy mundurowej uczestniczyć będą w szkoleniu teoretycznym i praktycznym zarówno na terenie szkoły jak również na terenie jednostki patronackiej, gdzie zajęcia poprowadzą oddelegowani instruktorzy z OSPWL – Dęba.

               13 września klasa mundurowa naszego liceum odbyła pierwsze zajęcia                           z cyklu szkoleń  w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Kadeci z naszego Liceum pod okiem wojskowych instruktorów uczyli się podstaw musztry indywidualnej i wojskowej, zajęcia z OPBMR – tj. ochrony przed bronią masowego rażenia pozwoliły zapoznać się z podstawowymi środkami bezpieczeństwa.

               Następny „Wojskowy Dzień Szkoleniowy” już za miesiąc.