im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

„Słowa, słowa, słowa, słowa” – kwestia ta dwukrotnie pojawia się w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. Najpierw wypowiada ją Poeta do Maryny, a później Maryna do Poety. W scenach 10 i 15 aktu I bohaterowie postrzegają język jako przejaw galanterii, gry towarzyskiej, w której słowa mają pięknie brzmieć, bawić i nie muszą wiązać się z istotnymi treściami. Inna rola słów wynika z wiersza Cypriana Kamila Norwida „Ogólniki”. Romantyczny poeta pisząc: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, zwraca uwagę na to, że za pomącą języka można dążyć do prawdy, poznawać świat.


Niezależnie od tego, jakiemu celowi służy wypowiedź, czy zabawie, podtrzymaniu kontaktu, czy też wyjaśnianiu skomplikowanych zagadnień życia, należy posługiwać się językiem zgodnie z obowiązującymi regułami, a to nie jest łatwe zadanie. Trudności wiążą się między innymi z fleksją, zasadami składni, fonetyką, ortografią czy zmieniającym się na przestrzeni wieków, często zależnym od kontekstu, znaczeniem wyrazów.

Zdają sobie z tego sprawę uczestnicy Powiatowego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim, który odbył się w ramach 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 26 marca 2018 r. Nad Konkursem, tak jak nad wszystkimi wydarzeniami wpisanymi w kalendarz Jubileuszu w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 - 2018, patronat honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Organizatorom Konkursu o tytuł Mistrza Języka Polskiego Powiatu Staszowskiego, Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie i Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, oprócz uczczenia okrągłej rocznicy powstania najstarszej placówki kształcącej w zakresie szkoły średniej w mieście i w powiecie, przyświecały jeszcze inne cele. Chodziło o upowszechnianie wiedzy o języku polskim – jego historii i normach poprawnościowych, rozwijanie zainteresowania zagadnieniami językowymi, kształtowanie świadomości roli środków językowych w skutecznej komunikacji, uwrażliwianie na piękno języka ojczystego.

Konkurs był też formą włączenia się w obchody Dnia Języka Ojczystego, przypadającego na 21 lutego, i popularyzowania tego święta wśród młodzieży, bo przecież język to wartość budująca tożsamość narodu.

W tematykę spotkania wprowadzili gości, uczestników, ich opiekunów i młodzież zasiadającą na widowni uczniowie recytujący wiersze o znaczącej roli języka. Następnie trzyosobowe drużyny z czterech szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie rywalizowały w trzech rundach Konkursu. Pytania, na które odpowiadały, dotyczyły nauki o języku i kultury języka. Trzeba było wykazać się między innymi wiedzą o archaicznych formach wyrazów użytych w „Bogurodzicy”, pochodzeniu nazw miesięcy, znajomością polskich językoznawców oraz terminów, takich jak „etymologia” czy „leksykologia”. Najwięcej emocji wśród uczestników Konkursu i widowni wzbudziły pytania o nazwy mieszkańców miast, w tym Pragi. Formy „prażanka” i „prażanin” nie okazały się oczywiste.

Aby podkreślić związek przedsięwzięcia z Jubileuszem Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie, zadania pierwszej rundy organizatorzy powiązali z informacjami dotyczącymi historii szkoły i zaplanowanych na 6 i 7 października 2018 r. uroczystości.

Reprezentanci wszystkich szkół biorących udział w Konkursie wykazali się imponującą wiedzą. Różnice punktowe pomiędzy nimi były niewielkie. Po drugiej rundzie liderami zostali uczniowie Zespołu Szkół w Staszowie z jednopunktową przewagą nad Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Osieku. W ostatnim starciu na czoło wysunęła się drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie i to jej członkowie otrzymali tytuły Mistrza Języka Polskiego Powiatu Staszowskiego.

Zgromadzeni w auli Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie przypomnieli sobie wiele sprawiających trudności wyrazów i rządzących nimi reguł. Wiedza o języku prezentowana była nie tylko w formie zadań konkursowych, ale też w anegdotach, opowiadanych pomiędzy rundami, i na slajdach, które były pokazywane podczas całego spotkania. Chodziło o to, aby każdy mógł podpisać się pod wypowiedzią Jerzego Bralczyka zawartą w książce „Mój język prywatny”: „Słowa znam i lubię…”

Organizatorzy Konkursu gratulują uczestnikom wiedzy o języku ojczystym i pasji w badaniu jego niezwykłych form. Nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów serdecznie dziękują za upowszechnianie wiedzy o języku i pięknej poprawnej polszczyzny.

Drużyny rywalizujące w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Języku Polskim, w ramach Jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. wyszyńskiego w Staszowie: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku - Klaudia Bojarska, Kinga Chmielowiec, Artur Kucwaj;

opiekun - pani Anna Bugaj.

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu - Julia Iwaniuk, Julia Pakuła, Karolina Staniszewska; opiekun - pani Agnieszka Kuc.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie - Ada Banasiewicz, Patryk Sałata, Mateusz Wójcik; opiekunowie - panie Elżbieta Nowicka, Magdalena Ablewicz i Anna Banaś.

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

w Staszowie - Justyna Kotlarz, Wiktoria Mikus, Martyna Tomczyk; opiekunowie - panie Maria Żmuda, Ewelina Strzelecka, Wiesława Sowa.