im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

NOC BIOLOGÓW 2018

12 stycznia 2018 roku mieliśmy po raz kolejny okazję uczestniczyć w organizowanym co roku przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przedsięwzięciu edukacyjnym „Noc Biologów”. W imprezie wzięła udział liczna grupa uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich o profilu biologicznym. W trakcie imprezy mogliśmy uczestniczyć w licznych wykładach prowadzonych przez naukowców dotyczących różnorodności przyrodniczej regionu, badań dotyczących zdrowia człowieka i innych dziedzin biologicznych.

Noc Biologów to również liczne pokazy, możliwość kontaktu z aparaturą badawczą, żywymi zwierzętami a także zajęcia warsztatowe, np. dotyczące sekcji serca świni, anatomii ryby, badań mikrobiologicznych czy biotechnologicznych. Udział w takim przedsięwzięciu edukacyjnym to możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczych, który może skutkować lepszymi wynikami na maturze a także łatwiejszym podejmowaniem decyzji przez młodzież o wyborze kierunku dalszego kształcenia.