im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Happening profilaktyczny „STOP UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY”

„Stop dopalaczom”, „ Biorąc- nie jesteś sobą”, „ Staszów bez przemocy” to tylko niektóre z haseł, jakie niosła na transparentach  młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie podczas happeningu, który miał miejsce w dniu 12.10.2017r.

Już po raz siódmy uczniowie liceum zorganizowali happening profilaktyczny, który był wyrazem protestu przeciw patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej i rówieśniczej. Blisko 400 uczniów wspólnie z nauczycielami oraz przedstawicielami instytucji lokalnych przemaszerowało ulicami miasta. Podczas przemarszu młodzież głośno skandowała hasła: „ Dopalacze to śmiertelne niebezpieczeństwo”, „ Żyj bez uzależnień”, „ Żyj bez przemocy”, „ Żyj bez agresji „ itp. Uczestnicy happeningu deklarowali również świadomą rezygnację z postaw i zachowań zagrażających zdrowiu. Zanim jednak korowód wyruszył, młodzież wysłuchała pani dyrektor Anny Karasińskiej, która doceniła uczniów za coroczny udział w przedsięwzięciu i prezentowaniu godnej postawy wśród społeczeństwa manifestując stanowczo swój sprzeciw wobec nałogów i przemocy. Uczestnicy happeningu wysłuchali również przedstawicieli : Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,  Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie,  Stowarzyszenia Pro Civitas, oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Staszowie. Jako pierwszy, głos zabrał pan Adam Koziński, który powiedział, że młodzież liceum kontynuuje od kilku lat wspaniały zwyczaj zbiorowego wyjścia na ulicę w celu przeciwstawieniu się uzależnieniom i przemocy. Następnie asp. Mariusz Domagała  przypomniał o konsekwencjach prawnych wynikających z zażywania lub posiadania zabronionych środków odurzających, w tym dopalaczy. Funkcjonariusz przybliżył również problem przemocy fizycznej i psychicznej w szkole i w domu.  Przedstawiciel OPS w Staszowie - pani Katarzyna Macias wyczerpująco omówiła pracę i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy    w Rodzinie, zachęcała również, aby nie być biernym wobec przemocy i reagować na przemoc. Pani Dorota Wojnarowska - przedstawiciel staszowskiego Sanepidu wyczerpująco omówiła wpływ środków odurzających na zdrowie. Wszyscy prelegenci podkreślali potrzebę ścisłej współpracy ze sobą środowiska szkolnego, domowego oraz instytucji wspierających wychowanie mając na celu uświadomienie młodzieży skutków zdrowotnych, prawnych oraz społecznych zażywania środków psychoaktywnych. Happening, który wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców Staszowa, był okazją do promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia-wolnego od nałogów. Tego typu działania wychowują, dyscyplinują i rozwijają dobre nawyki wśród młodzieży, które zapewne zaprocentują w dorosłym życiu.

Tekst: Julia Stepanow kl. II A
Foto: Aleksandra Guc  kl. IIB