im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

#Murem Za Polskim Mundurem - fotorelacja

 
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie włączyli się w ogólnopolską akcję #Murem Za Polskim Mundurem i wsparli naszych żołnierzy przebywających na granicy z Białorusią.

NASZA ABSOLWENTKA W GRONIE LAUREATÓW KONKURSU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO „TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE”.

 

19 listopada 2021 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”. Nagroda ta została przyznana między innymi tegorocznej absolwentce naszej szkoły Annie Ziętarskiej. Podczas gali wręczania nagród uczennicę reprezentował nauczyciel biologii naszego liceum Grzegorz Skubera.

 

Relację z uroczystości znaleźć można pod adresem:

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/wreczono-talenty-swietokrzyskie-dla-najlepszych-uczniow-i-stypendia-dla-wyrozniajacych-sie-studentow-w-swietokrzyskim-zobaczcie/ar/c1-15911541?fbclid=IwAR0FDtJngcl16yjWBMHUgtaPkhOvKxVHWwV7U_57fAzX7M8crsqH2An24N4

Dzień Języków Obcych

W naszym liceum Dzień Języków Obcych stał się tradycją. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych kultur oraz zachęcania młodych ludzi do nauki języków obcych, których znajomość pomaga w nawiązywaniu kontaktów oraz ułatwia znalezienie dobrej pracy. W bieżącym roku szkolnym Dzień Języków był dla uczniów okazją do uczestnictwa w wyjątkowych zajęciach z języków obcych oraz historii w oddziale dwujęzycznym z wykorzystaniem elementów o kulturze danego kraju, ciekawych metod nauczania oraz nowoczesnych technologii.

Tydzień Profilaktyki, Zdrowia i Kultury  w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

 

 

W dniach 25-29.10.2021r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Wyszyńskiego w Staszowie obchodzono Tydzień Profilaktyki, Zdrowia i Kultury ph. „I TY możesz być zdrowym człowiekiem”. Projekt został objęty patronatem Starosty Staszowskiego Józefa Żółciaka.

Działania profilaktyczne zaplanowane na cały tydzień miały formę prelekcji, wykładów i pokazów, a ich tematyka była spójna z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły i kierunkami polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022. Obowiązkiem szkoły jest zwracanie szczególnej uwagi na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa swoich uczniów w szkole i poza nią. Cele, które przyświecały w/w działaniom profilaktycznym to: kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych, kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego, jak również promowanie kultury bycia – czyli savoir vivre na co dzień.

W przeprowadzeniu licznych działań profilaktycznych, wsparcia udzieliły następujące instytucje: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie,  Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Stowarzyszenie Pro Civitas.  Wszystkie przedsięwzięcia były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Inauguracji obchodów tygodnia profilaktyki dokonała pani Dyrektor Anna Karasińska, która tym samym przedstawiła zebranym całotygodniowy harmonogram działań profilaktycznych, cele i zadania. W poniedziałek, jako pierwsza, wystąpiła pani Dorota Wojnarowska z wykładem na temat:” Jak dbać o zdrowie i życie swoje i bliskich w czasie pandemii z uwzględnieniem zasady DDM ? Prelegentka, podczas swojego wystąpienia nawiązała do niepokojącej sytuacji w kraju związanej z gwałtownie narastającą liczbą zachorowań wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Aby zapobiec kolejnej fali pandemii, rekomendowała  szczepienia, jako obecnie najbardziej skuteczną profilaktykę przeciwko COVID-19. Tematyka wykładu uwzględniała wytyczne MEiN, MZ i GIS, których głównym  celem jest  zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie pani Joanna Cheba swój wykład poświęciła promowaniu zdrowego stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowe odżywianie. Pani Joanna, szczególnie podkreślała rolę warzyw i owoców w codziennej diecie.   Tego dnia rozstrzygnięty został również konkurs na zdrową i smaczną sałatkę. Komisja konkursowa, wyłaniając zwycięzców, kierowała się  walorami estetycznymi, smakowymi i zdrowotnymi. Dzięki życzliwości Rady Rodziców, zebrani mieli możliwość degustowania sezonowych owoców: jabłek gruszek, malin z lokalnych sadów,  promując tym samym zdrową polską żywność.  Na zaproszenie organizatorów, przybyła również Pani Elżbieta Więckowska-przyjaciel szkoły, która w ramach promocji wielofunkcyjnego  malaksera przygotowała smaczne soki, swojskie wypieki, ziołowe masło, które cieszyły się dużym uznaniem. Następnego dnia młodzież wysłuchała prelekcji na temat: „Wpływ technologii na zdrowie fizyczne i psychiczne młodzieży”. Prelegenci: pan Mariusz Ziętarski i pani Agnieszka Di Pinto odnieśli się do problemu nadużywania  nowoczesnej technologii, jej wpływu na naszą codzienność oraz uzależnienia od niej. W nawiązaniu do tematyki, młodzież mogła uczestniczyć w treningu relaksacyjnym, który przeprowadził trener personalny pan Grzegorz Jaskowski, zachęcając tym samym do aktywności fizycznej każdego dnia. Ciekawostką w naszej szkole jest profilaktyka rówieśnicza, która polega na przekazywaniu  treści o e-uzależnieniach przez uczniów-wolontariuszy – uczniom. Możliwość uczestniczenia w takiej lekcji mieli uczniowie klas pierwszych. Kolejny dzień poświęcony był profilaktyce onkologicznej. Na spotkanie, z uczniami klas trzecich przybyły panie: Barbara Słomka i Barbara Wójcik ze Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej. Panie, podczas prelekcji, mówiły  jak ważne jest wczesne wykrycie nowotworu piersi oraz jak duży wpływ ma ono na późniejsze  leczenie. „Amazonki” szczególnie podkreślały znaczenie  badań profilaktycznych: USG, mammografii oraz samobadania piersi. Głównym celem spotkania było ukazanie, młodzieży, zagrożeń jakie stanowi nowotwór piersi oraz budowanie świadomości dbania o zdrowie swoje i osób z najbliższego otoczenia. Tego samego dnia  odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji na temat hejtu i mowy nienawiści w sieci. Poruszony problem nawiązywał do kampanii społecznej, którą ogłosił Wojewoda Świętokrzyskiego pt. „Świętokrzyskie nie hejtuje”. Mł. asp. Joanna Szczepaniak i mł. asp. Rafał Piotrowski odnieśli się do aspektu moralnego, społecznego oraz prawnego  uporczywego nękania w sieci. Należy dodać, że temat cyberprzemocy realizowany był również przez wychowawców podczas  lekcji wychowawczych w bieżącym tygodniu nauki. Kolejny dzień poświęcony był na reintegrację zespołów klasowych i budowanie dobrych relacji wśród uczniów. Wcześniej jednak uczniowie uczestniczyli w prelekcji na temat: ”Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?”, którą przedstawiła pani Agnieszka Di Pinto. Młodzież uczestnicząca tego dnia w zajęciach doskonale się do nich przygotowała. Przeprowadzono konkursy, quizy, łamigłówki  oraz grano w  gry planszowe. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze, przy herbatce i ciastku. Ostatniego dnia obchodów tygodnia profilaktyki, odbył się koncert pt.”Żywot człowieka poczciwego” – muzyczne opisanie cnót i  zalet ale i przywar i grzechów człowieka w kontekście muzyki i literatury XVI, XVII i XVIII wieku.

Niekonwencjonalne zajęcia poparte wiedzą i doświadczeniem prelegentów były niezwykle ciekawe dla społeczności szkolnej.

  

Przerwa na czytanie

            

22 października Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wzięło udział w II Międzynarodowej edycji  VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie "Przerwa na czytanie". Wydarzenie odbyło  się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Cieszymy się, że udało nam się być częścią tak wielkiego i pomysłowego wydarzenia czytelniczego. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do pobicia ostatniego rekordu, który wynosi 149 851 osób z 874 placówek oświatowych z Polski i 17 ze świata.

Zanim przystąpiliśmy do przedsięwzięcia, rozwiesiliśmy plakaty promujące to wspaniałe wydarzenie i udostępniliśmy post na FB szkoły i stronie internetowej liceum. Ponadto, w każdej klasie, nauczyciele przekazali szczegółowe informacje na temat przebiegu akcji w naszej szkole.  W tym dniu na przerwie  międzylekcyjnej wszyscy zabierali ze sobą książkę, siadali wygodnie
w bibliotece lub na sali gimnastycznej i zagłębiali się w wybranej przez siebie lekturze. Udział w akcji wzięli wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole (398 uczniów,) oraz nauczyciele i pracownicy szkoły (19 osób).

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

21 września 2021 roku Odziały Przygotowania Wojskowego  oraz uczniowie zrzeszeni w JS 2151 im 2 Pułku Piechoty Legionów Liceum Ogólnokształcącego im. ks kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie rozpoczęły  kolejne zajęcia z cyklu szkoleń  w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Uczniowie podczas  tych wyjazdów zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia pozyskanego w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Piony Klas Mundurowych” i „Odziały Przygotowania Wojskowego”. Instruktaż bezpiecznego zachowania się na poligonie i  zasad posługiwania się bronią przed, w trakcie i po zajęciach przeprowadzony został przez instruktorów OSPWL Dęba. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli się podstaw szkolenia z  obrony przeciwchemicznej.  Zapoznali się z kryteriami doboru ćwiczeń fizycznych w Wojsku Polskim. Poznawali techniki strzelania bojowego z broni znajdującej się na wyposażeniu żołnierza Wojska Polskiego, odbyli zajęcia z musztry wojskowej oraz przeszli szkolenie w zakresie podstaw terenoznawstwa. Kolejne zajęcia już w listopadzie.

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą „

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Zaduszek jak co roku, tym razem uczniowie z Oddziałów Przygotowania Wojskowego klasy I f naszego Liceum porządkowali opuszczone groby na cmentarzu w Staszowie. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości młodzieży groby nauczycieli i pracowników naszej szkoły zostały uporządkowane, na każdym grobach zapłonęły symboliczne znicze. Pamiętajmy za słowami ks. Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą „.