im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

SUKCES IGORA KUBALSKIEGO W XXXV OLIPIADZIE J. ŁACIŃSKIEGO- NASZE LICEUM WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE!

W dniach 16-18 marca 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się ostatni, finałowy etap XXXV Olimpiady Języka Łacińskiego. Wzięło w nim udział 44 uczniów z najlepszych liceów w Polsce. Wśród nich znalazł się reprezentant naszej szkoły, Igor Kubalski - uczeń klasy III D. Po części pisemnej olimpiady, w której uczestnicy musieli zmierzyć się z przekładem fragmentu pisma filozoficznego M. Tulliusza Cycerona De re publica ci, którzy przekroczyli określony próg punktowy odpowiadali na pytania dotyczące literatury, filozofii, historii, kultury oraz mitologii starożytnej Grecji i Rzymu. Po dwóch dniach olimpijskich zmagań Komitet Główny ogłosił wyniki. Dzięki wysokiej punktacji, uzyskanej w części pisemnej Igor Kubalski został Finalistą etapu centralnego XXXV Olimpiady Języka Łacińskiego! Tytuł ten zwalnia Go z egzaminu maturalnego z j. łacińskiego na poziomie rozszerzonym, dając maksymalną liczbę punktów, oraz uprawnia do rozpoczęcia studiów poza standardowym systemem rekrutacyjnym na wielu kierunkach różnych uczelni wyższych w kraju.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

21 marca 2017 r. w naszej szkole po raz szósty odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi, która była poprzedzona spotkaniami młodzieży z pracownikiem PCK Panią Joanną Chebą i Panem Maciejem Jońcą nauczycielem wychowania fizycznego.

NASZ KOLEJNY SUKCES W OLIMPIADZIE BIOLOGICZNEJ

 

15 marca 2017 roku w auli Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych 46 Olimpiady Biologicznej. Naszą szkołę w eliminacjach okręgowych tegorocznej edycji olimpiady reprezentowały trzy osoby: Wojciech Kowalski z klasy IIc, Aleksandra Orzechowska z klasy IIIb oraz Kinga Suska z klasy Ib. Dużym sukcesem stało się zakwalifikowanie Wojciecha Kowalskiego do zawodów centralnych, które odbędą się pod koniec kwietnia w Warszawie. Wojtek wraz z sześcioma innymi uczniami będzie reprezentować okręg świętokrzyski i śląski.

FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O HIV/AIDS

13 marca 2017 roku w auli Zespołu Szkół w Staszowie odbyły się zawody finałowe Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS. Konkursowi organizowanemu corocznie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie towarzyszyła impreza profilaktyczno-prozdrowotna skierowana do uczniów staszowskich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów.

CHEMIA NA NOWO w roku szkolnym 2016 / 2017

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole nadal odbywają się zajęcia koła chemicznego prowadzonego przez p. E. Tomczyk w ramach projektu „Chemia na nowo”, finansowanego przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie.

Jak rozbudzić w sobie żywioł, czyli uczniowskie pasje naukowe

Dnia 16 lutego 2017 r. w II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach odbyła się Młodzieżowa Konferencja Naukowa: „ Jak rozbudzić w sobie żywioł, czyli uczniowskie pasje naukowe”. Organizatorami byli Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Patronaty honorowe pełnili: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Instytut Filologii Jana Kochanowskiego w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział uczniowie 10 szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Dużym wyróżnieniem dla naszej szkoły było zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu, którego celem było promowanie zainteresowań uczniów, dzielenie się swoimi pasjami, wiedzą i doświadczeniem.

O „Wyklętych-Niezłomnych” – pamiętamy…

W 2011 r., dokładnie w 60. rocznicę zbrodni dokonanej przez komunistycznych siepaczy na przywódcach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: ppłk. Łukaszu Cieplińskim – prezesie IV Zarządu Głównego tej organizacji, dalej mjr. Adamie Lazarowiczu, kpt. Józefie Batorym, por. Karolu Chmielu, por. Mieczysławie Kawalcu, por. Franciszku Błażeju i ppor. Józefie Rzepce, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej proklamował dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. We wstępie do ustawy o ustanowieniu tego święta państwowego czytamy, że „Niezłomni” byli żołnierzami, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”.

Powiatowe Mistrzostwa w Koszykówce Dziewcząt

W dniu 21.02.2017 roku w naszej szkole odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Koszykówce Dziewcząt. Zawody zakończyły się zwycięsko dla drużyny naszej szkoły. Dziewczęta wygrały wszystkie swoje mecze pokonując kolejno SZ Połaniec 27:5, ZS Staszów 12:8 oraz ZSE Staszów 15:4.

Kielce – mocne humanistyką

Dnia 17 lutego 2017 r. my, uczniowie klasy humanistycznej II E, wraz z nauczycielami: Marią Szewczyk i Tomaszem Bieleckim, udaliśmy się do Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, by wziąć udział w warsztatach i pokazach historycznych przygotowanych na okoliczność Dnia Otwartego. Wizytę w murach świętokrzyskiej „Alma Mater” rozpoczęliśmy od uczestnictwa w „żywej lekcji” z dziedziny militarystyki.

W hołdzie powstańcom styczniowym

16 lutego 2017 r. społeczność naszej szkoły uczciła 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego i bitwy pod Staszowem. Uczniowie z klas: I A, II E, II F oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”, wraz z dyrektorem Anną Karasińską, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi, zgromadzili się na dziedzińcu szkolnym, skąd przemaszerowali na stary cmentarz parafialny przy kościele św. Bartłomieja Apostoła, gdzie znajduje się kopiec kryjący prochy Polaków poległych i pomordowanych w 1863 r. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło wystawienie warty przy powstańczej mogile.