Plany lekcji klas

1ag 1ap 1bg 1bp 1cg 1cp 1dg 1dp 1ep 1ER 1KR 2a 2b 2c 2d 2e 2WS 3a 3AK 3b 3c 3d 3e 3KS
Poniedziałek
0
08:00 - 08:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2b
-
-
-
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
-
-
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
-
1
08:40 - 09:10
Język polski
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1ag
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
1ap
Podstawy przedsiębiorczości
Sławomir Gibowski
20A His
1bg
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
7A Ros
1bp
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Religia
Anna Przybyła
21B Pol
1cg
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1dg
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
1ep
-
Historia_1
Paulina Mielnik
2A rel
1KR
Historia i społeczeństwo_1
Mariusz Brudek
11A His
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2b
Język angielski
Iwona Poziomek
18A Pol
2c
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
2d
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
2e
-
Język angielski/Informatyka
Jacek Blicharz
8A WOK
3a
Język angielski/Informatyka
Paweł Adamczyk
28A Che
3a
-
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
3b
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3c
Przyroda
Włodzimierz Mrówka
30B Biol
3d
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Marek Morawski
21A Geo
3e
-
2
09:20 - 09:50
Język polski
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1ag
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
1ap
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1ap
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1bg
Informatyka
Mariusz Ziętarski
26B Inf
1bg
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1bp
Język angielski
Iwona Poziomek
16A Ang
1bp
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1cg
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
1cp
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG3
1dg
J.Pol
Magdalena Słomka
21B Pol
1dp
Wychowanie fizyczne
Hubert Gondek
SG1
1ep
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1ER
Geografia
Anna Walas
Brak sali
1KR
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2b
Fizyka/Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2c
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
2e
-
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3a
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
3a
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3b (3b) 3c (3c)
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
3d
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
3e
-
3
10:00 - 10:30
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1ag
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1ap
Religia
Anna Przybyła
19A Pol
1bg
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1bp
Historia i społeczeństwo
Mariusz Brudek
11A His
1cg
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1cp
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1dg
J.Pol
Magdalena Słomka
21B Pol
1dp
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1ep
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1ER
Język angielski
Iwona Poziomek
Brak sali
1KR
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2a
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2b
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
2e
-
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3a
-
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
3b (3b) 3c (3c)
Język polski
Dorota Grzegrzółka
8A WOK
3d
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
3e
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3e
-
4
10:40 - 11:10
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG3
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
1bg (1bg) 1ag (1ag)
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1ap
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG3
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Religia
Anna Przybyła
24B Lac
1bp
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1cg
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1cp
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1cp
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1dg
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1dp
Geografia
Anna Walas
30B Biol
1ep
Biologia
Mariusz Ziętarski
26B Inf
1ER
Matematyka
Izabela Makuch
Brak sali
1KR
Fizyka/Geografia/informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
2a
Fizyka/Geografia/informatyka
Marek Morawski
21A Geo
2a
Fizyka/Geografia/informatyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
2a
Fizyka/Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2b
Fizyka/Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2b
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
2e
-
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
3a
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
3b
Język polski
Małgorzata Anioł
19A Pol
3c
Język polski
Dorota Grzegrzółka
8A WOK
3d
Historia i społeczeństwo_1
Mariusz Brudek
11A His
3e
-
5
11:20 - 11:50
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
1ag
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1ag
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
1ap
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1bg
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1bp
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1cg
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
1cp
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
1dg
Religia
Anna Przybyła
24B Lac
1dp
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1ep
-
-
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
2d
Język angielski
Anna Palmąka
23A Ang
2e
-
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3a
-
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Ewelina Strzelecka
31B Geo
3b
Język polski
Małgorzata Anioł
19A Pol
3c
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
3d
Matematyka/Wiedza o społeczeństwie_8
Joanna Kmiecik
10A mat
3e
Matematyka/Wiedza o społeczeństwie_8
Mariusz Brudek
11A His
3e
-
6
12:00 - 12:30
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
1ag
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
7A Ros
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1bg
-
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG2
1cg
Religia
Anna Przybyła
21B Pol
1cp
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
1dg
Chemia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1dp
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
7A Ros
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1ap (1ap) 1ap (1ep)
-
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2b
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2c
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2d
Edukacja Wojskowa
Maciej Jońca
20A His
2e
-
Język angielski/Informatyka
Jacek Blicharz
8A WOK
3a
Język angielski/Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
3a
-
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
3b
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3b
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
3c
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Paulina Mielnik
2A rel
3d
Matematyka/Wiedza o społeczeństwie_8
Joanna Kmiecik
10A mat
3e
Matematyka/Wiedza o społeczeństwie_8
Mariusz Brudek
11A His
3e
-
7
13:00 - 13:30
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1ag
Religia
Anna Przybyła
10A mat
1ap
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1bg
-
Język polski
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1cg
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1dp (1dp) 1cp (1cp)
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1dg
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1dp (1dp) 1cp (1cp)
-
-
-
Fizyka/Geografia/informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
2a
Fizyka/Geografia/informatyka
Marek Morawski
21A Geo
2a
Fizyka/Geografia/informatyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2b
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
2e
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
-
-
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG2
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG2
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne
Ewa Markiewicz
SG3
3KS
8
13:40 - 14:10
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1ag (1ag) 1dg (1dg)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ag (1ag) 1bg (1bg) 1cg (1cg) 1dg (1dg)
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1bg
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
1bg (1bg) 1cg (1cg)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ag (1ag) 1bg (1bg) 1cg (1cg) 1dg (1dg)
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
1bg (1bg) 1cg (1cg)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ag (1ag) 1bg (1bg) 1cg (1cg) 1dg (1dg)
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1ag (1ag) 1dg (1dg)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ag (1ag) 1bg (1bg) 1cg (1cg) 1dg (1dg)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
-
-
-
-
J.POL
Dorota Grzegrzółka
Brak sali
3KS
Wtorek
0
08:00 - 08:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2b
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
08:40 - 09:10
Chemia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1ag
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1ap
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1bg
Wychowanie fizyczne
Piotr Cieśla
SG2
1bp
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG3
1cp (1cp) 1bp (1bp)
Religia
Anna Przybyła
19A Pol
1cg
Wychowanie fizyczne
Hubert Gondek
SG1
1cp
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG3
1cp (1cp) 1bp (1bp)
Język polski
Małgorzata Anioł
21A Geo
1dg
J.Pol
Magdalena Słomka
21B Pol
1dp
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1ep
-
J.POL
Ewelina Strzelecka
31B Geo
1KR
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2b
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2e (2e) 2c (2c) 2d (2d)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
2e
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3b (3b) 3c (3c)
Fizyka/Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
3b
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3b (3b) 3c (3c)
Fizyka/Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3c
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
3d
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
3e
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3e
-
2
09:20 - 09:50
Religia
Anna Przybyła
19A Pol
1ag
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
1ap
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1ap
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
1bg
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1bp
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1cg
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1cp
Język polski
Małgorzata Anioł
21A Geo
1dg
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1dp
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1ep
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1ER
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
1KR
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Język łaciński i kultura antyczna_1
Maria Szewczyk
24B Lac
2d
Religia
Paweł Paterek
20A His
2e
-
Historia i społeczeństwo_1
Mariusz Brudek
11A His
3a
-
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
3b
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Edyta Tomczyk
29A Chem
3c
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
3d
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3e
-
3
10:00 - 10:30
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1ag
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG1
1ap
Wychowanie fizyczne
Ewa Markiewicz
SG2
1ap
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
1bg
J.Pol
Małgorzata Anioł
21A Geo
1bp
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1cg
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1cp
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1dg
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1dp
Religia
Anna Przybyła
24B Lac
1ep
-
J.POL
Ewelina Strzelecka
31B Geo
1KR
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
2b
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
2c
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
2d
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
2e
-
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3a
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG3
3a
-
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
3b
Historia i społeczeństwo_1
Mariusz Brudek
11A His
3c
Język polski
Dorota Grzegrzółka
8A WOK
3d
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
3e
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3e
-
4
10:40 - 11:10
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG3
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
1bg (1bg) 1ag (1ag)
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1ap
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG3
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1bp
Podstawy przedsiębiorczości
Sławomir Gibowski
20A His
1cg
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1cp
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1cp
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1dg
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1dp
Edukacja dla bezpieczeństwa
Maciej Jońca
10A mat
1ep
Matematyka
Joanna Kmiecik
15A mat
1ER
Matematyka
Izabela Makuch
Brak sali
1KR
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
2a
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2b
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
2e
-
Język angielski
Jacek Blicharz
7A Ros
3a
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
3b
Religia
Paweł Paterek
16A Ang
3c
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
3d
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
3e
-
5
11:20 - 11:50
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1ag (1ag) 1dg (1dg)
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1ap
Język polski
Wiesława Sowa
18A Pol
1bg
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
1bp
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG3
1cg
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
1cp
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1ag (1ag) 1dg (1dg)
Wychowanie fizyczne
Piotr Cieśla
SG1
1dp
Wychowanie fizyczne
Hubert Gondek
SG2
1ep
Geografia
Anna Walas
31B Geo
1ER
J.POL
Ewelina Strzelecka
Brak sali
1KR
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
2a
Religia
Paweł Paterek
20A His
2b
Język polski
Maria Żmuda
8A WOK
2c
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
2d
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
2e
-
Język angielski
Jacek Blicharz
15A mat
3a
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
J.POL
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
3AK
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
3b
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3b
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
3c
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
3d
Matematyka/Wiedza o społeczeństwie_8
Joanna Kmiecik
10A mat
3e
Matematyka/Wiedza o społeczeństwie_8
Mariusz Brudek
11A His
3e
Matematyka
Izabela Makuch
7A Ros
3KS
6
12:00 - 12:30
-
Fizyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1ap
Wiedza o kulturze
Maria Żmuda
8A WOK
1bg
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1bp
Język angielski
Iwona Poziomek
16A Ang
1bp
Język polski
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1cg
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1cp
-
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1dp
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1ep
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1ER
-
-
Historia i społeczeństwo_1
Norbert Krzystanek
29B His
2b
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2c
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
2d
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
2e
-
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
3a
-
Religia
Paweł Paterek
20A His
3b
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
3c
Język łaciński i kultura antyczna_1
Maria Szewczyk
24B Lac
3d
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
3e
-
7
13:00 - 13:30
-
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Joanna Nowicka
26A Fiz
1ap
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1bg
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1cg
-
-
Edukacja dla bezpieczeństwa
Maciej Jońca
20A His
1dp
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1ep
-
-
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
2b
Język angielski
Iwona Poziomek
16A Ang
2c
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
2d
Język polski
Maria Żmuda
14A Ang
2e
-
Religia
Paweł Paterek
8A WOK
3a
-
-
-
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
3d
Historia i społeczeństwo_1
Mariusz Brudek
11A His
3e
-
8
13:40 - 14:10
-
-
-
-
-
-
-
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
1dp
-
-
-
-
-
Język angielski
Iwona Poziomek
17A Ang
2c
Religia
Paweł Paterek
21B Pol
2d
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
2e
-
Język rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Język rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
-
-
-
Język rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Język rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Język rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Język rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
-
Środa
0
08:00 - 08:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2a (2a) 2b (2b)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2a (2a) 2b (2b)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2a (2a) 2b (2b)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2a (2a) 2b (2b)
-
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
2d
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
08:40 - 09:10
Fizyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1ag
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
1ap
Religia
Anna Przybyła
7A Ros
1bg
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1bp
Geografia
Marek Morawski
20A His
1cg
Edukacja dla bezpieczeństwa
Maciej Jońca
18A Pol
1cp
Podstawy przedsiębiorczości
Sławomir Gibowski
19A Pol
1dg
J.Pol
Magdalena Słomka
21B Pol
1dp
Chemia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1ep
-
Język niemiecki
Katarzyna Pierścińska
Brak sali
1KR
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Mariusz Brudek
11A His
2a
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
2b
Język łaciński w medycynie
Maria Szewczyk
24B Lac
2c
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
2d
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
2e
-
Język angielski/Informatyka
Jacek Blicharz
8A WOK
3a
Język angielski/Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
3a
-
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
3b
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3c
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
3d
Religia
Paweł Paterek
21A Geo
3e
-
2
09:20 - 09:50
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1ag
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
1ap
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1ap
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1bg
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1bp
Informatyka
Grzegorz Skubera
26B Inf
1bp
Historia i społeczeństwo
Mariusz Brudek
11A His
1cg
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1cp
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG2
1dg
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1dp
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1ep
J.Pol
Maria Żmuda
8A WOK
1ER
Chemia
Mariusz Ziętarski
Brak sali
1KR
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
Język polski
Magdalena Słomka
24B Lac
2b
Fizyka/Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2c
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
2c
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
2d
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
2e
-
Religia
Paweł Paterek
21B Pol
3a
-
Historia i społeczeństwo_1
Edward Drózd
20A His
3b
Język polski
Małgorzata Anioł
19A Pol
3c
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG3
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG3
3d (3d) 3e (3e)
-
3
10:00 - 10:30
Język polski
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1ag
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG1
1ap
Wychowanie fizyczne
Ewa Markiewicz
SG2
1ap
Język polski
Wiesława Sowa
18A Pol
1bg
Religia
Anna Przybyła
24B Lac
1bp
Język angielski
Anna Palmąka
23A Ang
1cg
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
1cp
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edward Drózd
20A His
1dg
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
1dp
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1ep
Chemia
Mariusz Ziętarski
26B Inf
1ER
Wiedza o kulturze
Maria Żmuda
8A WOK
1KR
Historia i społeczeństwo_1
Mariusz Brudek
11A His
2a
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
2b
Historia i społeczeństwo_1
Norbert Krzystanek
29B His
2c
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
2d
Geografia
Marek Morawski
23B Ang
2e
-
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
3a
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3b (3b) 3c (3c)
Fizyka/Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
3b
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3b (3b) 3c (3c)
Fizyka/Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3c
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
3d
Język polski
Małgorzata Anioł
21A Geo
3e
Matematyka
Izabela Makuch
7A Ros
3KS
4
10:40 - 11:10
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edward Drózd
20A His
1ag
Fizyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1ap
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1bg
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1bp
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1cg
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
1cp
Religia
Anna Przybyła
19A Pol
1dg
Geografia
Anna Walas
31B Geo
1dp
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1ep
Historia_1
Paulina Mielnik
2A rel
1ER
Edukacja dla bezpieczeństwa
Maciej Jońca
Brak sali
1KR
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
2a
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2b
Religia
Paweł Paterek
21A Geo
2c
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2d
Język angielski
Anna Palmąka
23A Ang
2e
-
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
3a
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
3b (3b) 3c (3c)
Język polski
Dorota Grzegrzółka
8A WOK
3d
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
3e
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3e
-
5
11:20 - 11:50
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1ag
Edukacja dla bezpieczeństwa
Maciej Jońca
19A Pol
1ap
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Anna Palmąka
20A His
1bg
Fizyka
Joanna Nowicka
16A Ang
1bp
Chemia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1cg
Religia
Anna Przybyła
21B Pol
1cp
Informatyka
Grzegorz Skubera
26B Inf
1dg
Wychowanie fizyczne
Piotr Cieśla
SG1
1dp
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Wiesława Sowa
18A Pol
1ep
-
Podstawy przedsiębiorczości (1/2)
Sławomir Gibowski
Brak sali
1KR
Fizyka/Geografia/informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
2a
Fizyka/Geografia/informatyka
Marek Morawski
21A Geo
2a
Fizyka/Geografia/informatyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
2a
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2b
Język polski
Maria Żmuda
8A WOK
2c
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Maria Szewczyk
24B Lac
2d
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
2e
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
3b
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
3c
Język polski
Dorota Grzegrzółka
2A rel
3d
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3e
-
6
12:00 - 12:30
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
1ag
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1ap
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1bg
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1bp
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1cg
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1cp
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1dg
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Magdalena Słomka
21B Pol
1dp
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1ep
-
-
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2a
Fizyka/Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2b
Fizyka/Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2b
Język polski
Maria Żmuda
8A WOK
2c
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
2e (2e) 2d (2d)
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
3AK
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
3b
Historia i społeczeństwo_1
Mariusz Brudek
11A His
3c
Religia
Paweł Paterek
19A Pol
3d
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
3e
-
7
13:00 - 13:30
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
1ag
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1ag
-
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1bg
Wychowanie fizyczne
Piotr Cieśla
SG3
1bp
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG1
1cp (1cp) 1bp (1bp)
-
Wychowanie fizyczne
Hubert Gondek
SG2
1cp
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG1
1cp (1cp) 1bp (1bp)
Wiedza o kulturze
Maria Żmuda
8A WOK
1dg
język łaciński i kultura antyczna
Maria Szewczyk
24B Lac
1dp
-
-
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
-
Język rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
2c (2c) 2d (2d)
Język rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
2c (2c) 2d (2d)
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
2e
-
-
-
-
-
-
-
Zajęcia rewalidacyjne_1
Magdalena Słomka
2A rel
3KS
8
13:40 - 14:10
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1ag (1ag) 1dg (1dg)
-
-
-
-
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1ag (1ag) 1dg (1dg)
-
-
-
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
2a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Czwartek
0
08:00 - 08:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2b
Język rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
2c (2c) 2d (2d)
Język rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
2c (2c) 2d (2d)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
08:40 - 09:10
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ag (1ag) 1bg (1bg) 1cg (1cg) 1dg (1dg)
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
1ap
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1ap
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1bg
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
1bg (1bg) 1cg (1cg)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ag (1ag) 1bg (1bg) 1cg (1cg) 1dg (1dg)
Edukacja dla bezpieczeństwa
Maciej Jońca
11A His
1bp
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
1bg (1bg) 1cg (1cg)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ag (1ag) 1bg (1bg) 1cg (1cg) 1dg (1dg)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1dp (1dp) 1cp (1cp)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ag (1ag) 1bg (1bg) 1cg (1cg) 1dg (1dg)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1dp (1dp) 1cp (1cp)
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1ep
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1ER
-
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2a
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2b
Fizyka/Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2c
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
2c
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG3
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG3
2e (2e) 2d (2d)
Zajęcia rewalidacyjne_1
Magdalena Słomka
21B Pol
2WS
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
3b
Biologia
Mariusz Ziętarski
26B Inf
3c
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
3d
Edukacja Wojskowa
Marek Morawski
21A Geo
3e
-
2
09:20 - 09:50
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1ag
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
7A Ros
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1bg
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
1bp
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1cg
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1cp
Język polski
Małgorzata Anioł
18A Pol
1dg
J.Pol
Magdalena Słomka
21B Pol
1dp
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
7A Ros
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1ap (1ap) 1ap (1ep)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1ap (1ap) 1ap (1ep)
J.Pol
Maria Żmuda
23A Ang
1ER
-
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG4
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG2
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG3
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG1
2c (2c) 2a (2a) 2b (2b)
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
2d
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
2e
-
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3a
-
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
3b
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3b
Biologia
Mariusz Ziętarski
26B Inf
3c
Język angielski
Anna Sobieniak
8A WOK
3d
Edukacja Wojskowa
Marek Morawski
21A Geo
3e
-
3
10:00 - 10:30
Język polski
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1ag
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
1ap
Język polski
Wiesława Sowa
18A Pol
1bg
J.Pol
Małgorzata Anioł
20A His
1bp
Wiedza o społeczeństwie
Paulina Mielnik
2A rel
1cg
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1cp
Język angielski
Sylwester Poziomek
17A Ang
1cp
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1dg
Plastyka
Jolanta Polit
24B Lac
1dp
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1ep
J.Pol
Maria Żmuda
8A WOK
1ER
-
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2a
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
2b
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Edukacja Wojskowa
Marek Morawski
21A Geo
2e
-
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
3a
-
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3b (3b) 3c (3c)
Fizyka/Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
3b
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3b (3b) 3c (3c)
Fizyka/Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3c
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG3
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG1
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG3
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne_10
Maciej Jońca
SG1
3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne
Ewa Markiewicz
SG2
3KS
4
10:40 - 11:10
Fizyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1ag
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1ap
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edward Drózd
20A His
1bg
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1bp
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
1cg
Plastyka
Jolanta Polit
24B Lac
1cp
Chemia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1dg
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1dp
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1ep
Historia_1
Paulina Mielnik
15A mat
1ER
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
2b
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Język polski
Maria Żmuda
8A WOK
2e
-
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
3a
-
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG4
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
3b (3b) 3c (3c)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
3b (3b) 3c (3c)
Język polski
Dorota Grzegrzółka
2A rel
3d
Religia
Paweł Paterek
21A Geo
3e
-
5
11:20 - 11:50
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1ag
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG5
1ap
Wychowanie fizyczne
Ewa Markiewicz
SG3
1ap
Podstawy przedsiębiorczości
Sławomir Gibowski
19A Pol
1bg
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1bp
Zajęcia artystyczne
Jolanta Polit
24B Lac
1cg
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
1cp
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1dg
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1dp
J.Pol
Wiesława Sowa
17A Ang
1ep
-
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
2b
Język polski
Maria Żmuda
8A WOK
2c
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2d
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Izabela Makuch
15A mat
2e
-
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3a
-
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
3b
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3c
Język polski
Dorota Grzegrzółka
2A rel
3d
Język polski
Małgorzata Anioł
7A Ros
3e
-
6
12:00 - 12:30
Podstawy przedsiębiorczości
Sławomir Gibowski
21A Geo
1ag
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1ap
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1bg
Plastyka
Jolanta Polit
17A Ang
1bp
Wiedza o kulturze
Maria Żmuda
8A WOK
1cg
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1cp
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1dg
Religia
Anna Przybyła
2A rel
1dp
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1ep
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
1ER
-
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
2a
Język łaciński w medycynie
Maria Szewczyk
24B Lac
2b
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Grzegorz Skubera
25A Bio
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Religia
Paweł Paterek
19A Pol
2e
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
3AK
Historia i społeczeństwo_1
Edward Drózd
20A His
3b
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
3c
-
Język polski
Małgorzata Anioł
7A Ros
3e
-
7
13:00 - 13:30
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1ag (1ag) 1dg (1dg)
-
-
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1bp
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edward Drózd
20A His
1cg
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Joanna Kmiecik
10A mat
1cp
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1ag (1ag) 1dg (1dg)
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
1dp
Religia
Anna Przybyła
21A Geo
1ep
Plastyka
Jolanta Polit
29B His
1ER
-
Religia
Paweł Paterek
21B Pol
2a
-
Język angielski
Iwona Poziomek
17A Ang
2c
Przyroda
Włodzimierz Mrówka
30B Biol
2d
Edukacja Wojskowa
Maciej Jońca
18A Pol
2e
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
3AK
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3b (3b) 3c (3c)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3b (3b) 3c (3c)
-
-
-
8
13:40 - 14:10
-
-
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Monika Wiącek
8A WOK
1bp
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
-
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
1bp (1bp) 1dp (1dp) 1cp (1cp)
-
-
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
2a
-
Język angielski
Iwona Poziomek
17A Ang
2c
Religia
Paweł Paterek
21A Geo
2d
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Piątek
0
08:00 - 08:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2a (2a) 2b (2b)
Język niemiecki/rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
2b
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
2a (2a) 2b (2b)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
08:40 - 09:10
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1ag
Religia
Anna Przybyła
18A Pol
1ap
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
1bg
Wychowanie fizyczne
Piotr Cieśla
SG4
1bp
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG1
1cp (1cp) 1bp (1bp)
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1cg
Wychowanie fizyczne
Hubert Gondek
SG3
1cp
Wychowanie fizyczne
Maciej Jońca
SG1
1cp (1cp) 1bp (1bp)
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1dg
J.Pol
Magdalena Słomka
21B Pol
1dp
Plastyka
Jolanta Polit
8A WOK
1ep
-
-
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2a
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
2b
Język angielski
Iwona Poziomek
17A Ang
2c
Przyroda
Włodzimierz Mrówka
30B Biol
2d
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
2e
-
Język rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Język rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
-
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3b (3b) 3c (3c)
Fizyka/Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
3b
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3b (3b) 3c (3c)
Fizyka/Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3c
Język rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Język rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Język rosyjski/włoski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Język rosyjski/włoski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
Wychowanie fizyczne
Ewa Markiewicz
SG2
3KS
2
09:20 - 09:50
Religia
Anna Przybyła
20A His
1ag
Plastyka
Jolanta Polit
24B Lac
1ap
Język polski
Wiesława Sowa
18A Pol
1bg
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1bp
Język angielski
Iwona Poziomek
17A Ang
1bp
Język polski
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1cg
Wiedza o społeczeństwie
Mariusz Brudek
11A His
1cp
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG2
1dg
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1dp
Matematyka
Izabela Makuch
15A mat
1ep
-
Biologia
Włodzimierz Mrówka
Brak sali
1KR
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2a
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2b
Fizyka/Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2c
Fizyka/Matematyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
2c
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG3
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
2e (2e) 2d (2d)
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG3
2e (2e) 2d (2d)
-
Język polski
Magdalena Słomka
21B Pol
3a
-
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
3b
Język polski
Małgorzata Anioł
8A WOK
3c
Religia
Paweł Paterek
21A Geo
3d
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3e
-
3
10:00 - 10:30
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
1ag
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1ag
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
1ap
Język polski
Wiesława Sowa
18A Pol
1bg
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
1bp
Język polski
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
1cg
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1cp
Informatyka
Grzegorz Skubera
26B Inf
1cp
Religia
Anna Przybyła
24B Lac
1dg
Wychowanie fizyczne
Piotr Cieśla
SG1
1dp
Wychowanie fizyczne
Hubert Gondek
SG3
1ep
-
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
Brak sali
1KR
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
Fizyka/Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2b
Fizyka/Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2b
Historia i społeczeństwo_1
Norbert Krzystanek
29B His
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Język polski
Maria Żmuda
8A WOK
2e
-
Historia i społeczeństwo_1
Mariusz Brudek
11A His
3a
-
Religia
Paweł Paterek
20A His
3b
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
3c
Przyroda
Włodzimierz Mrówka
30B Biol
3d
Język polski
Małgorzata Anioł
2A rel
3e
-
4
10:40 - 11:10
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG3
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Chemia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
1ap
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG2
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG3
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Wychowanie fizyczne_10
Hubert Gondek
SG1
1bg (1bg) 1ag (1ag)
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1bp
Podstawy przedsiębiorczości
Sławomir Gibowski
21B Pol
1cg
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1cp
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Małgorzata Anioł
19A Pol
1dg
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
1dp
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
1ep
-
-
Fizyka/Geografia/informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
2a
Fizyka/Geografia/informatyka
Marek Morawski
21A Geo
2a
Fizyka/Geografia/informatyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
2a
Religia
Paweł Paterek
20A His
2b
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2c
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
2d
Język polski
Maria Żmuda
8A WOK
2e
-
Język angielski
Jacek Blicharz
7A Ros
3a
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
3a
-
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
3b
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
3c
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
3d
Matematyka/Wiedza o społeczeństwie_8
Joanna Kmiecik
10A mat
3e
Matematyka/Wiedza o społeczeństwie_8
Mariusz Brudek
11A His
3e
-
5
11:20 - 11:50
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
1ag
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
1ap
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
1bg
J.Pol
Małgorzata Anioł
11A His
1bp
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1cg
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
1cp
Podstawy przedsiębiorczości
Sławomir Gibowski
21B Pol
1dg
Matematyka
Joanna Kmiecik
10A mat
1dp
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1ep
J.Pol
Maria Żmuda
8A WOK
1ER
Religia
Paweł Paterek
20A His
1KR
Język angielski
Jacek Blicharz
14A Ang
2a
Język angielski
Anna Sobieniak
16A Ang
2a
Historia i społeczeństwo_1
Norbert Krzystanek
29B His
2b
Biologia
Grzegorz Skubera
25A Bio
2c
Język łaciński i kultura antyczna_1
Maria Szewczyk
24B Lac
2d
Historia i społeczeństwo_1
Paulina Mielnik
2A rel
2e
-
Fizyka
Elżbieta Oleksiak
30A Fiz
3a
J.POL
Dorota Grzegrzółka
19A Pol
3AK
Język polski
Ewelina Strzelecka
31B Geo
3b
Biologia
Mariusz Ziętarski
30B Biol
3c
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
3d
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
3e
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3e
Matematyka
Izabela Makuch
7A Ros
3KS
6
12:00 - 12:30
Wiedza o kulturze
Maria Żmuda
8A WOK
1ag
Historia i społeczeństwo
Norbert Krzystanek
29B His
1ap
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1bg
J.Pol
Małgorzata Anioł
11A His
1bp
Wychowanie fizyczne_10
Ewa Markiewicz
SG2
1cg
J.Pol
Wiesława Sowa
18A Pol
1cp
Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
1dg
język łaciński i kultura antyczna
Maria Szewczyk
24B Lac
1dp
Geografia
Anna Walas
31B Geo
1ep
-
-
Matematyka
Anna Dworecka
28B Mat
2a
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Anna Sobieniak
16A Ang
2b
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2c
Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2d
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
2e
-
Wychowanie fizyczne_10
Sławomir Gibowski
SG5
3a
Wychowanie fizyczne_10
Piotr Cieśla
SG3
3a
-
Język polski
Ewelina Strzelecka
Brak sali
3b
Religia
Paweł Paterek
20A His
3c
Język polski
Dorota Grzegrzółka
2A rel
3d
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
3e
Język angielski
Monika Hetko
23B Ang
3e
-
7
13:00 - 13:30
Podstawy przedsiębiorczości
Sławomir Gibowski
15A mat
1ag
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1ap
Język angielski
Anna Palmąka
23A Fran
1bg
-
-
-
Język polski
Małgorzata Anioł
21B Pol
1dg
-
-
-
-
Religia
Paweł Paterek
20A His
2a
Fizyka/Matematyka
Małgorzata Kręcisz-Glegoła
3A Mat
2b
Fizyka/Matematyka
Joanna Nowicka
26A Fiz
2b
Chemia
Edyta Tomczyk
29A Chem
2c
Historia i społeczeństwo
Paulina Mielnik
2A rel
2d
Geografia
Marek Morawski
21A Geo
2e
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
-
-
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Pęczek
7A Ros
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Maria Szewczyk
24B Lac
3a (3a) 3d (3d) 3e (3e)
-
8
13:40 - 14:10
Informatyka
Paweł Adamczyk
25B Inf
1ag
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2a (2a) 2b (2b)
język niemiecki/włoski/rosyjski
Katarzyna Pierścińska
27B Inf
2a (2a) 2b (2b)
Religia
Paweł Paterek
20A His
2c
-
Historia i społeczeństwo_1
Paulina Mielnik
2A rel
2e
-
-
-
-
-
-
-
-